Coñezo a antiga teima, que non vella, de Isaac de loitar pola palabra poética, pola expresión verbal. Hai anos tiven ocasión de ler algúns dos seus poemas.

Hoxe, por fin, van recibir o bautismo “bíblico” para así acadar a capacidade comunicativa que lle corresponde.

Xosé Luis Axeitos